หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรของตำบลแม่สามแลบ ประกอบอาชีพการเกษตร ร้อยละ 95 ส่วนอีกร้อยละ 5 ประกอบอาชีพ รับจ้าง, ค้าขาย และอื่นๆ รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร โดยการทำไร่ เช่น ไร่ข้าว ไร่ถั่วเหลือง ไร่พริก และมีอาชีพเสริมเช่น การอาชีพทอผ้าพื้นเมือง จักสาน เก็บของป่า ประมง และเลี้ยงสัตว์
 
ภูมิประเทศ
 
ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะรูปร่างเรียวยาว จากทิศเหนือจรดทิศใต้ ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ตั้งเรียงขนานกันเป็นแนวเหนือจรดใต้ ทิวเขาสำคัญเรียงจากเหนือลงมา คือ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก เป็นแนวเขตแดนคั่นระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศ
  สหภาพพม่า เป็นภูเขาน้อยใหญ่ที่เรียงกันไปหรือต่อขนานกัน เป็นแนวยาวเป็นทิวเขาที่มีระดับสูงต่ำต่างกันประกอบด้วยหินหลายชนิด หลายประเภท มีอายุประมาณตั้งแต่ 600 ล้าน - 1.8 ล้านปีล่วงมาแล้ว ส่วนพื้นที่ราบในตำบลแม่สามแลบ เกิดจากการกระทำของลำน้ำที่ไหลกัดเซาะหิน หรือภูเขาจากต้นน้ำในขณะที่ไหลลงสู่ที่ต่ำ ปรับระดับภูมิประเทศตามทางที่ไหลผ่านมาให้ราบเรียบต่ำลง หรือโดยการพัดพาเศษหิน ทราย ดิน ซึ่งรวมตัวกันเรียกว่า ตะกอน ไปตกสะสมตัวในบริเวณที่กระแสน้ำอ่อนกำลังไม่สามารถพัดพาเศษตะกอนให้เคลื่อนที่ต่อไป เมื่อตะกอนตกทับถมกันมากขึ้น พื้นผิวภูมิประเทศสองฝั่งลำน้ำที่สูงต่ำแตกต่างกันก็จะค่อยๆ ราบเรียบมีระดับเสมอกัน
 
ภูมิอากาศ
 
ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลอย่างชัดเจน คือมีอากาศหนาวในฤดูหนาว มีฝนตกชุกในฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในเดือนสิงหาคม และมีอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน คือสูงสุดในเดือนเมษายน จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสูง
  ตั้งอยู่บนที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้มีอุณหภูมิสูงในเวลากลางวัน และตอนเย็นลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมในเวลากลางคืน จึงทำให้เกิดหมอกปกคลุมโดยทั่วไปพื้นที่ในเวลากลางคืน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ตำบลแม่สามแลบมีหลายเชื้อชาติ ศาสนา มีทั้งศาสนาพุทธ คริตส์ อิสลาม และการนับถือผี ควบคู่ไปด้วยตามความเชื่อในอดีตกาล ศาสนสถานในตำบลได้แก่
    สำนักสงฆ์
      สำนักสงฆ์บ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1
      สำนักสงฆ์บ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2
      สำนักสงฆ์บ้านสิวาเดอ หมู่ที่ 3
      สำนักสงฆ์บ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5
      สำนักสงฆ์บ้านปู่ทา (หย่อมบ้านกลอเซโล) หมู่ที่ 6
      สำนักสงฆ์บ้านห้วยกระต่าย หมู่ที่ 8
      สำนักสงฆ์บ้านปู่คำ หมู่ที่ 10
      สำนักสงฆ์ บ้านกอมูเดอ หมู่ที่ 9
    โบสถ์
      โบสถ์คริสตจักรบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1
      โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยกองก๊าด หมู่ที่ 1
      โบสถ์คริสตจักรบ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2
      โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยมะโอ (หย่อมบ้านแม่ตอละ) หมู่ที่ 2
      โบสถ์คริสตจักรบ้านสิวาเดอ หมู่ที่ 3
      โบสถ์คริสตจักรบ้านแม่แคะ(หย่อมบ้านสิวาเดอ) หมู่ที่ 3
      โบสถ์คริสตจักรบ้านสบเมย หมู่ที่ 4
      โบสถ์คริสตจักรบ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5
      โบสถ์คริสตจักรบ้านกอมูเดอ หมู่ที่ 9
    มัสยิส
      มัสยิส อัล - อันศอรี หมู่ที่ 1
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   
  คริสมาสต์
  บวชสามเณรภาคฤดูร้อน
  ประเพณีเลี้ยงผีในชุมชน
 
การศึกษาในตำบล
     
  โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ.
    โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ
    โรงเรียนบ้านห้วยกองก๊าด
    โรงเรียนบ้านแม่ตอละ
    โรงเรียนบ้านซิวาเดอ (โรงเรียนขยายโอกาส ม.1 - ม.3)
      โรงเรียนบ้านแม่แคะ
      โรงเรียนบ้านสบเมย
      โรงเรียนบ้านบุญเลอ
      โรงเรียนบ้านกลอเซโล
      โรงเรียนบ้านเครอะบอ
      โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย
      โรงเรียนบ้านกอมูเดอ
    โรงเรียน ตซด. สังกัด กก.ตชด.33
      ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ
      ศกร.ตชด.บ้านห้วยมะโอ
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตอละ
      ⤍ ศูนย์สาขา บ้านห้วยกระต่าย
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซิวาเดอ
      ⤍ ศูนย์สาขา บ้านแม่สามแลบ
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเมย
      ⤍ ศูนย์สาขา บ้านโกหงอคี
      ⤍ ศูนย์สาขา บ้านพะละฮึ
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเครอะบอ
      ⤍ ศูนย์สาขา บ้านกอมูเดอ
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปู่คำ
      ⤍ ศูนย์สาขา บ้านปู่ทา
      ⤍ ศูนย์สาขา บ้านปู่คำน้อย
      ⤍ ศูนย์สาขา บ้านบุญเลอ
    โรงเรียนสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน
      ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านโกหงอคี
      ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะละอึ
      ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปู่คำน้อย
      ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านบุญเลอน้อย
      ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปู่ทา
      ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ลามาน้อย
      ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปู่คำห้วยแห้ง
      ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ตอละ
      ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยมะโอ