หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มส 0023.3/ว602  เรื่อง สรุปข้อมูลโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
มส0023.6/ว603 เรื่อง การบริหารจัดการขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
มส 0023.3/ว601 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
มส 0023.6/ว605 เรื่อง การดำเนินงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
มส 0023.6/361 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
มส 0023.5/ว604 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อปท.  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
มส 0023.2/ว 2453  เรื่อง เเจ้งมติประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2566  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
มส 0023.3/4270 เรื่อง การดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
มส 0023.3/ว2539 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
มส 0023.3/ว2578 เรื่อง เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
มส 0023.3/ว2579  เรื่อง แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
มส 0023.2/ว 600 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู เเละบุคลากรทางการศึกษา  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
มส 0023.5/358  เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อปท.  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
มส 0023.5/ว593 เรื่อง แจ้งการนำส่งรายได้ อปท.  [ 31 พ.ค. 2566 ]   
มส 0023.5/351 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ.  [ 31 พ.ค. 2566 ]   
มส 0023.5/ว595 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษา ไตรมาสที่ 3 ฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]   
มส 0023.5/352 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ.  [ 31 พ.ค. 2566 ]   
มส 0023.2/ว2526 เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน) แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 31 พ.ค. 2566 ]   
มส 0023.5/ว594 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2566  [ 31 พ.ค. 2566 ]   
มส 0023.5/ว597 เรื่อง การโอนจัดสรรงบปี 66 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 ฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]   
มส 0023.5/350 เรื่อง การโอนจัดสรรงบปี 66 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 ฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]   
มส 0023.3/ว2538 เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  [ 31 พ.ค. 2566 ]   
มส 023.3/4172 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108  [ 30 พ.ค. 2566 ]   
มส 0023.5/347 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อปท.  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
มส 0023.2/ว 2453 รื่อง เเจ้งมติประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
มส 0023.6/ว2457 เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
มส0023.3/ว2455 เรื่อง แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
มส 0023.3/ว2458 เรื่อง หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
มส 0023./ว2459 เรื่อง ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
มส0023.3/ว2462 เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
มส 0023.3/ว2432 การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทยธศาสตร์ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่ ทต.และ อบต. นายอำเภอสบเมย  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
มส 0023.3/4185 เรื่อง การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทยธศาสตร์ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่ ทต.และ อบต.  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 144
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092 993-8746
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย