หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
" มุ่งเน้นการศึกษา แก้ปัญหาท้องถิ่น พัฒนาท่าเรือสาละวิน
ให้เป็นแดนดินการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตามแนววิถีชีวิตพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.แม่สามแลบ
พระธาตุแม่สามแลบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1
2
3
 
 
 
นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การท่องเที่ยว
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
   
 
วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่ [ 27 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเล [ 27 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื [ 27 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ. [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
ประขาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยสามัญ สมัยที่ [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตราย จากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโขกแรง [ 7 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
เชิญชวนขับเคลื่อนกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข [ 28 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาติดต่อราชกา [ 26 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 47 
ขอแจ้งการเข้าดำเนินโครงการในพื้นที่ [ 22 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 16 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ [ 20 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม [ 7 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ [ 31 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามั [ 10 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 3 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 3 
คำสั่งที่ ๑๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหร [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ขอเชิญชวน รับสมัครอาสารักษ์โลก (อถล) เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปร [ 24 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 80 
ประชาสัมพันธ์ พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
ขอแจ้งให้ประชาชนตำบลแม่สามแลบที่รับจ้าง รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่อ [ 30 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 57 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างจ้างเหมาออกแบบและทำเว็ปไซต์ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงินงบประมาณ [ 2 มิ.ย. 2566 ]จัดซื้อถังไฟเบอร์ บ้านแม่สามแลบ [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาบ้านซิวาเดอ หมู่ที่ 3 [ 2 มิ.ย. 2566 ]จัดซื้อวัสดุระบบประปาและถังเก็บน้ำ บ้านพะละอึ หมู่ที่ 4 [ 2 มิ.ย. 2566 ]จัดซื้อถังเก็บน้ำและวัสดุประปา ศพด. [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุประปา บ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 [ 2 มิ.ย. 2566 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย e-GP ในเครือข่าย
   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
   
 
   
 
อบต.แม่สามแลบ กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่สามแลบ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน้าบ้านน่ามอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านกาศ ร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่สามแลบ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านกาศ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.ส [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกาศ กิจกรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกาศ พิธีเลี้ยงเจ้าที่เจ้าขุนดอยหลวง ประจำปี 2566 ณ ขุนห้วยแม่หาร ตำบลบ้านกาศ อำเภอแ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
   
 
   
 


อบต.แม่สามแลบ จ้างจ้างเหมาออกแบบและทำเว็ปไซต์ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงินงบประมาณ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ จัดซื้อถังไฟเบอร์ บ้านแม่สามแลบ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาบ้านซิวาเดอ หมู่ที่ 3 [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ จัดซื้อวัสดุระบบประปาและถังเก็บน้ำ บ้านพะละอึ หมู่ที่ 4 [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ จัดซื้อถังเก็บน้ำและวัสดุประปา ศพด. [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ ซื้อวัสดุประปา บ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.แม่ลาน้อย จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสานสนเทศภูมิศาสตร์ (M [ 1 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1-3 โรงเรียนอนุบาลตำ [ 1 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหมาก ประจำเดือน มิถุนาย [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ จ้าง เหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้ามเหนือ ประจำเดือน ม [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบหาร ประจำเดือน มิถุน [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาบริการจัดทำสถานที่และจัดนิทรรศการลานวัฒนธรรมชุมชนคนบ้านกาศ ตามโครงการลาน [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะประจำเดือน มิถุนายน 256 [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารกักเก็บน้ำ บ้านเครอะ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสิวาเดอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเครอะบอ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 23,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ จ้างปรับปรุงถนนดินเดิมโดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด จุดละ 50 เมตร บ้านปู่คำห้ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ โครงการซ่อมแซมประปาบ้านเครอะบอ หมู่ 7 [ 29 พ.ค. 2566 ]
   
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 พ.ค. 2566)    อ่าน 19  ตอบ 0  
สอบถามค่ะ (26 เม.ย. 2566)    อ่าน 34  ตอบ 0  
   
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
บ้านแม่สามแลบ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092 993-8746
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
   

อบต.แม่สามแลบ
CLICK