หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและอค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (ฉบับที่ พ.ศ.2562) [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยการจัดชื่อจัดจ้างและบริหารพัสดุกาครัฐ พ.ศ.2560 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092 993-8746
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย