หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
 
 
บุคลากร
 
 
สำนักปลัด
นายธวัชชัย พุทธวัตร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
093-195-0101
นายธวัชชัย พุทธวัตร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(ชำนาญการ)
นายบุญส่ง อยู่พรหมแดน
นักวิชาการศึกษา
082-623-3041
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
083-566-1844
นางสาวสุปราณี ใจคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
099-235-5459
นายปรีดา วิษณุกรรม
พนักงานตกแต่งสวน
082-895-3353
นางสาวปาริฉัตร ร่มโพธิ์ทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
084-948-9323
นายพิชิต อุทกวาทิน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
093-160-3246
นายเชาวลิต บูรณะประภากุล
พนักงานขับรถยนต์
085-243-7603
นายพนิพิมพ์ อินแถลง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
095-741-9487
นางสาววาสนา สิงห์แดงดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
093-051-2373
นางสาวสุใจ ปกป้องพนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
098-471-9842
นายนิเวทย์ นทีโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
093-167-3343
นายสมศักดิ์ คงคากระสาสุข
ลูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยเกษตร
065-497-1501
นางสาวกัลยา บุษบาศรีไสว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวิตรี น้อยมูลย่า
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
091-943-4787
นางนิชนันท์ โชคฤทัยวัลย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
064-771-3884
นางสาวอมรรัตน์ หยกสิริผลลาภ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
095-691-5816
นางสาวณิชาภัทร นานาประชาสุข
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
064-742-6268
นายสุเมธ พนาพงศ์ไพร
ลูกจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานป้องกัน ฯ
061-369-3270
นางสาววนิดา ปู่แก้ว
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาชุมชน
098-786-8601
นางกุลธิดา นานาประชาสุข
ลูกจ้างทั่วไป(แม่บ้าน)
062-405-4107
นายชัยลัดดา ดุจเฟื่องฟ้า
จ้างเหมาบริการ
064-713-5396
นายพิภพ โพธิวิชา
จ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)
065-013-3169
นางรวีวรรณ ไชยสถิตวาณิชกุล
จ้างเหมาบริการ
066-002-8984
นายพนา อัคนิยาย
จ้างเหมาบริการ
094-638-2077
นายอาธร รังสี
จ้างเหมาบริการ
098-0733157
 
 
 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092 993-8746
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย