หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นางณัฐวรรณ มันทนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สามแลบ
รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สามแลบ
065-4303303
หัวหน้าส่วนราชการ
นายธวัชชัย พุทธวัตร์
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
รักษาการแทนหัวหน้าสานักปลัด
093-1950101
นายตระการ เอกา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
รักษาการแทน ผอ.กองคลัง ( ว่าง )
061-6069661
นายบุญส่ง อยู่พรหมแดน
นักวิชาการศึกษา
0826233041
นางณัฐโรกานต์ พันธุ์มาลี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
083 5661844
นางสาวสุปราณี ใจคา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
099-2355459
นางสาวจิตติภรณ์ หิริรัตน์วิโรจน์
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญการ
088 6740006
 
 
 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092 993-8746
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย